Obchodní financování

Světový obchod neustále roste. Zejména v nově industrializovaných zemích se setrvale investuje do infrastruktury, obnovitelných zdrojů, strojírenství, výroby investičních celků, zdravotnictví, potravinářství či léčiv.

Geschäftsführung der DF Deutsche Forfait

DF Deutsche Forfait zde přispívá k dalšímu rozvoji. Naše produkty se zakládají na financování a zajištění pohledávek ze zahraničního obchodu, především v cílovém regionu Blízkého a Středního východu.

Využíváme přitom bohaté know-how, dlouholeté zkušenosti v oblasti compliance, a širokou síť kontaktů. Naši klienti profitují z námi navržených řešení financování, které individuálně přizpůsobujeme objemu obchodu i cílovému regionu.

Factoring

Jako přední nástroj financování zahraničního obchodu nabízí factoring našim partnerům maximální flexibilitu.

Zde se rozlišuje, zda je pohledávka postoupena regresně nebo bez regresu. DF Deutsche Forfait Group nabízí obě varianty exkluzivně prostřednictvím své pobočky v Praze. Volbou této formy financování získá zákazník krátkodobou likviditu a v závislosti na individuální struktuře smlouvy se vyhne velké části rizik pohledávek.

*Tento produkt není zaměřen na zákazníky se sídlem v Německu.

deutsche-forfait-ag-logo-icon.png

Forfaiting

Dalším důležitým a osvědčeným instrumentem pro financování zahraničního obchodu je forfaiting.

Společnost DF Deutsche Forfait odkupuje jednotlivé, již existující pohledávky, a přebírá tím ekonomické a politické riziko. Tato forma bezpostihového financování pohledávek ze zahraničního obchodu, jako je odkup akreditivů nebo avalovaných směnek , slouží kromě jiného ke zlepšení likvidity vývozce i k převodu možných rizik na jiné subjekty. Tento produkt nabízí náš tým v Kolíně nad Rýnem.

Příslib odkupu

Zahraniční obchod nabírá v důsledku postupující globalizace na síle především v takzvaných nově industrializovaných zemích.

Vývozci jsou přitom často bezbranní vůči hospodářským a politickým rizikům v cílové zemi, jež jsou pro ně mnohdy nepřehledná. DF Deutsche Forfait pomáhá svým klientům minimalizovat potenciální rizika bez nutnosti financování pohledávky. Hrají zde velkou roli dlouholetá zkušenost a důkladné prověření souladu s předpisy (compliance) s cílem nabídnout klientovi optimální řešení.

*Tento produkt není zaměřen na zákazníky se sídlem v Německu.

Chcete vědět více?
Obchodní tým skupiny DF Deutsche Forfait se těší na vaše dotazy.

Kontakt

Marketingové služby

Obchodování s firmami na Blízkém a Středním východě může být pro účastníky kromě jiného ztíženo sankcemi.

V rámci marketingových služeb zajišťuje skupina DF Deutsche Forfait strategickým partnerům po posouzení shody s předpisy (compliance), a tedy po zohlednění stávajících sankcí ze strany USA nebo EU, obchody v oblasti potravinářství a zdravotnictví.

I zde se mohou dovozci i vývozci spolehnout na bohaté znalosti, zkušenosti i rozvinutou síť kontaktů skupiny DF Deutsche Forfait.