Obchodní financování

Světový obchod neustále roste. Zejména v nově industrializovaných zemích se setrvale investuje do infrastruktury, obnovitelných zdrojů, strojírenství, výroby investičních celků, zdravotnictví, potravinářství či léčiv.

Geschäftsführung der DF Deutsche Forfait

DF Deutsche Forfait zde přispívá k dalšímu rozvoji. Naše produkty se zakládají na financování a zajištění pohledávek ze zahraničního obchodu, především v cílovém regionu Blízkého a Středního východu.

Využíváme přitom bohaté know-how, dlouholeté zkušenosti v oblasti compliance, a širokou síť kontaktů. Naši klienti profitují z námi navržených řešení financování, které individuálně přizpůsobujeme objemu obchodu i cílovému regionu.

deutsche-forfait-ag-logo-icon.png

Forfaiting

Dalším důležitým a osvědčeným instrumentem pro financování zahraničního obchodu je forfaiting.

Společnost DF Deutsche Forfait odkupuje jednotlivé, již existující pohledávky, a přebírá tím ekonomické a politické riziko. Tato forma bezpostihového financování pohledávek ze zahraničního obchodu, jako je odkup akreditivů nebo avalovaných směnek , slouží kromě jiného ke zlepšení likvidity vývozce i k převodu možných rizik na jiné subjekty. Tento produkt nabízí náš tým v Kolíně nad Rýnem.

Příslib odkupu

Zahraniční obchod nabírá v důsledku postupující globalizace na síle především v takzvaných nově industrializovaných zemích.

Vývozci jsou přitom často bezbranní vůči hospodářským a politickým rizikům v cílové zemi, jež jsou pro ně mnohdy nepřehledná. DF Deutsche Forfait pomáhá svým klientům minimalizovat potenciální rizika bez nutnosti financování pohledávky. Hrají zde velkou roli dlouholetá zkušenost a důkladné prověření souladu s předpisy (compliance) s cílem nabídnout klientovi optimální řešení.

Chcete vědět více?
Obchodní tým skupiny DF Deutsche Forfait se těší na vaše dotazy.

Kontakt

Marketingové služby

Obchodování s firmami na Blízkém a Středním východě může být pro účastníky kromě jiného ztíženo sankcemi.

V rámci marketingových služeb zajišťuje skupina DF Deutsche Forfait strategickým partnerům po posouzení shody s předpisy (compliance), a tedy po zohlednění stávajících sankcí ze strany USA nebo EU, obchody v oblasti potravinářství a zdravotnictví.

I zde se mohou dovozci i vývozci spolehnout na bohaté znalosti, zkušenosti i rozvinutou síť kontaktů skupiny DF Deutsche Forfait.