Obchodní financování

Světový obchod neustále roste. Zejména v nově industrializovaných zemích se setrvale investuje do infrastruktury, obnovitelných zdrojů, strojírenství, výroby investičních celků, zdravotnictví, potravinářství či léčiv.

DF Deutsche Forfait zde přispívá k dalšímu rozvoji. Naše produkty se zakládají na financování a zajištění pohledávek ze zahraničního obchodu, především v cílovém regionu Blízkého a Středního východu.

Využíváme přitom bohaté know-how, dlouholeté zkušenosti v oblasti compliance, a širokou síť kontaktů. Naši klienti profitují z námi navržených řešení financování, které individuálně přizpůsobujeme objemu obchodu i cílovému regionu.

Factoring

Factoring jako hlavní instrument v oblasti financování zahraničního obchodu nabízí klientům maximální flexibilitu.

Je rozdíl v tom, zda se pohledávka převádí bez postihu, či s postihem. Skupina DF Deutsche Forfait nabízí obě varianty, a to výhradně přes pobočku v Praze. Klient získá volbou této možnosti krátkodobou likviditu a v závislosti na individuální podobě smluvního vztahu se zbaví velké část rizik z pohledávek.

Forfaiting

Dalším důležitým a osvědčeným instrumentem pro financování zahraničního obchodu je forfaiting.

Společnost DF Deutsche Forfait odkupuje jednotlivé, již existující pohledávky, a přebírá tím ekonomické a politické riziko. Tato forma bezpostihového financování pohledávek ze zahraničního obchodu, jako je odkup akreditivů nebo avalovaných směnek , slouží kromě jiného ke zlepšení likvidity vývozce i k převodu možných rizik na jiné subjekty. Tento produkt nabízí náš tým v Kolíně nad Rýnem.

Příslib odkupu

Zahraniční obchod nabírá v důsledku postupující globalizace na síle především v takzvaných nově industrializovaných zemích.

Vývozci jsou přitom často bezbranní vůči hospodářským a politickým rizikům v cílové zemi, jež jsou pro ně mnohdy nepřehledná. DF Deutsche Forfait pomáhá svým klientům minimalizovat potenciální rizika bez nutnosti financování pohledávky. Hrají zde velkou roli dlouholetá zkušenost a důkladné prověření souladu s předpisy (compliance) s cílem nabídnout klientovi optimální řešení.

Chcete vědět více?
Obchodní tým skupiny DF Deutsche Forfait se těší na vaše dotazy.

Kontakt

Marketingové služby

Obchodování s firmami na Blízkém a Středním východě může být pro účastníky kromě jiného ztíženo sankcemi.

V rámci marketingových služeb zajišťuje skupina DF Deutsche Forfait strategickým partnerům po posouzení shody s předpisy (compliance), a tedy po zohlednění stávajících sankcí ze strany USA nebo EU, obchody v oblasti potravinářství a zdravotnictví.

I zde se mohou dovozci i vývozci spolehnout na bohaté znalosti, zkušenosti i rozvinutou síť kontaktů skupiny DF Deutsche Forfait.

Inkasní služby

Pro úspěšný vývoz je klíčový přístup na nová odbytiště.

Především země Blízkého a Středního východu, nově industrializované i rozvojové země však obecně vykazují menší míru politické, ekonomické a hospodářské stability než vyspělé průmyslové země.

Pokud kvůli některému z těchto faktorů není dovozce schopen uskutečnit platbu nebo potřebuje-li vývozce rychlejší inkaso likvidity, nabízí DF Deutsche Forfait službu zajištění inkasa jednotlivých pohledávek.

Díky rozvinuté síti strategických partnerů a svým dlouholetým zkušenostem je společnost DF Deutsche Forfait schopna zajistit a hladce realizovat platby obchodních partnerů.

Máte zájem o více informací? Náš obchodní tým vám rád pomůže.

Kontakt

Další řešení

Financování obchodních pohledávek je často tak individuální jako obchod sám.

Kromě standardních finančních produktů nabízí skupina DF Deutsche Forfait svým klientům také řešení a poradenství na míru.