Tiráž

DF Deutsche Forfait AG zastoupená správní radou:
Dr. Behrooz Abdolvand (předseda správní rady)
Hans-Joachim von Wartenberg

DF Deutsche Forfait AG
Nördliche Münchner Straße 9 c
82031 Grünwald

Telefon: +49 89 21551900-0
Fax: +49 89 21551900-9
dfag(@)dfag.de
https://www.dfag.de/

Rejstříkový soud: Místní soud v Mnichově
Registrační číslo: HRB 228114
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a UStG: DE206270636

V případě dotazů týkajících se webových stránek nebo jiných technických problémů se obraťte na: info(@)dfag.de.

Tyto webové stránky provozuje komerčně společnost DF Deutsche Forfait AG. Dále jen "DF AG".

Fotky

Müller Saran Fotografie

iStockphoto

Koncepce a realizace

Masslevel

Právní upozornění

Kromě historických informací jsou prohlášení zveřejněná na těchto webových stránkách pouze prohlášeními založenými na prognózách a odhadech. Tato prohlášení podléhají rizikům a nejistotám, jakož i dalším faktorům, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti DF Deutsche Forfait AG a které mohou způsobit, že se skutečné výsledky budou od těchto prohlášení podstatně lišit. Mohou si nárokovat platnost pouze v době zveřejnění.

Obsah

Obsah těchto stránek byl připraven a sestaven s maximální možnou péčí. Společnost DF AG však nemůže zaručit, že uvedené informace jsou bez chyb. Společnost DF AG vylučuje veškerou odpovědnost za škody, které přímo nebo nepřímo vzniknou v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Společnost DF AG si dále vyhrazuje právo kdykoli provést změny nebo doplnění poskytnutých informací.

Odkazy a další reference

Pokud společnost DF AG přímo nebo nepřímo odkazuje na externí internetové stránky, nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek. Společnost DF AG tímto výslovně prohlašuje, že odkazované stránky v době vytvoření odkazů neobsahovaly žádný nezákonný obsah. Společnost DF AG nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu odkazovaných stránek. Společnost DF AG nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu odkazovaných stránek. Společnost DF AG nemá žádný vliv na změny obsahu odkazovaných stránek po zřízení odkazů. Společnost DF AG neodpovídá za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití informací uvedených na odkazovaných stránkách.

Autorská práva

Obsah, struktura a design webových stránek společnosti DF AG jsou duševním vlastnictvím a jsou chráněny autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Obsah zobrazený v DF AG, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněn. Na všechny texty, obrázky, grafiku, ilustrace, zvukové, video a animační soubory se vztahují autorská práva a další zákony chránící duševní vlastnictví. Nesmí se kopírovat, měnit ani používat na jiných webových stránkách, ani ke komerčním účelům, ani k šíření. Zejména použití textů, částí textů nebo obrázků vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti DF AG. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka nebo prezentace na webových stránkách společnosti DF AG neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran.