O nás

DF Deutsche Forfait je specialistou na financování zahraničního obchodu na prodejních trzích Blízkého a Středního východu a východní Evropy, zejména v oblasti obchodu s potravinami, farmaceutickými výrobky a zdravotnickými produkty.

Společnost DF Deutsche Forfait byla založena v roce 2000 v Kolíně nad Rýnem a řídí ji Dr. Behrooz Abdolvand a Hans-Joachim von Wartenberg.

DF Deutsche Forfait AG přitom funguje jako mateřská společnost skupiny DF, pod kterou spadají dceřiné společnosti DF Deutsche Forfait GmbH se sídlem v Kolíně nad Rýnem, DF Deutsche Forfait s.r.o. a DF Deutsche Forfait Middle East s.r.o. se sídlem v Praze.

Skupina DF využívá rozsáhlých znalostí financování z posledních 20 let, svou odbornost v oblasti compliance, rozvinutou síť kontaktů a know-how celého týmu s cílem nabídnout klientům a partnerům vhodná řešení.

Naše znalosti a aktivity nás neustále pohánějí k další diverzifikaci. Ta nás zase nezřídka vede k novým finančním produktům nebo na nová odbytiště a do dalších průmyslových odvětví.

Management

Hans-Joachim von Wartenberg
Dr. Behrooz Abdolvand

Dr. Behrooz Abdolvand

Dr. Behrooz Abdolvand vystudoval sociologii a politologii a od roku 2017 je předsedou představenstva společnosti. Předtím byl členem dozorčí rady. Kromě toho od roku 2002 poskytuje poradenství v oblasti energetiky. Díky své síti kontaktů a zkušenostem posouvá skupinu neustále vpřed.

Hans-Joachim von Wartenberg

Hans-Joachim von Wartenberg je členem představenstva společnosti DF Deutsche Forfait AG od roku 2019, ale coby konzultant působil ve společnosti již dříve. Díky svým rozsáhlým zkušenostem z managementu, obchodu a marketingu a z činnosti syndikátního právníka i díky svým vědomostem a osobním charakteristikám je pro představenstvo výraznou posilou.

Obchod

Arnd Peterhoff
Khatereh Saeidi

Arnd Peterhoff

Arnd Peterhoff pracuje v DF Deutsche Forfait již od roku 2001. Zpočátku působil v oddělení Sales and operations a rozšířil si v oblasti Compliance. Od roku 2020 využívá svých zkušeností a široké sítě kontaktů při řízení německého oddělení Sales and operations.

Khatereh Saeidi

Khatereh Saeidi absolvovala program MBA a je od roku 2019 součástí obchodního týmu a expertkou na financování obchodu a projektů ve východní a západní Evropě i na Blízkém východě. Před vstupem do společnosti působila několik let v leteckém průmyslu a nyní je důležitým spojovacím článkem mezi našimi strategickými partnery a naší společností.

Tomás Vogl
Dalibor Hanka

Dalibor Hanka

Dalibor Hanka s téměř 30 lety zkušeností v oblasti obchodního financování patří k nejzkušenějším pracovníkům skupiny DF. Již od roku 2008 je zaměstnancem a jednatelem české dceřiné společnosti v Praze.

Tomás Vogl

Tomáš Vogl je ekonom s mnohaletými zkušenostmi v oblasti obchodního financování. Od roku 2020 přináší do skupiny své znalosti především jako odborník na factoring.

Rozvoj obchodních příležitostí

Dr. Vahid Sharif

Dr. Vahid Sharif

Dr. Vahid Sharif jako vedoucí divize pro rozvoj obchodní činnosti je odborníkem v řízení projektů a rizik a také v oblasti projektového financování. Několik let byl úspěšným řešitelem různých projektů kromě jiného pro Světovou banku a figuroval také jako člen představenstva společností kotovaných na burze.

Vztahy s investory

Stefanie Eberding

Stefanie Eberding

Stefanie Eberding pracuje ve společnosti od roku 2020 amá na starosti vztahy mezi DF Deutsche Forfait AG a jejími podílníky. Předtím tato diplomovaná ekonomka několik let spolupracovala se skupinou DF v oblasti vztahů s investoryexterně.

Dozorčí rada

Dr. Ludolf von Wartenberg
Prof. Dr. Wulf-W. Lapins
Dr. Gerd-Rudolf Wehling

Dr. Ludolf von Wartenberg

Dr. Ludolf von Wartenberg je členem dozorčí rady od roku 2010 a jejím předsedou od roku 2020. Díky svým letitým zkušenostem z politiky a hospodářství přináší do naší společnosti odbornost v oblasti financování zahraničního obchodu.

Prof. Dr. Wulf-W. Lapins

Prof. Dr. Wulf-W.Lapins je od roku 2018 členem dozorčí rady a od roku 2020 jejím místopředsedou. Nejdříve učil na univerzitě, poté řídil celosvětově činnou německou politickou nadaci. Je považován za experta na řízení politických projektů v Asii (zejména ve střední Asii) a disponuje rozsáhlými znalostmi politické situace na Blízkém a Středním východě.

Dr. Gerd-Rudolf Wehling

Dr. Gerd-Rudolf Wehling - člen dozorčí rady od roku 2020 - byl přísedícím soudcem a dnes využívá svých zkušeností při poskytování poradenství různým státům v oblasti vývoje jednotlivých právních oblastí. Dozorčí radu posiluje svými rozsáhlými právními znalostmi a porozuměním obchodněprávním souvislostem.

Pobočky

Každý koho se týká financování zahraničního obchodu, by měl vědět , jak fungují místní trhy.

Proto bylo pro DF Deutsche Forfait vždy důležité, aby byla zastoupena na daných trzích vlastní pobočkou, případně aby spolupracovala se strategickými partnery jako svými zástupci v dané zemi. V současné době má skupina DF kromě svého hlavního sídla v Grünwaldu u Mnichova rovněž pobočky v Kolíně nad Rýnem a Praze a také strategické partnery na Blízkém a Středním východě.